Lillevollen Barnehage

Tverrfaglig team

Som foreldre har man innimellom bekymringer rundt barnets utvikling, atferd, soving, spising etc. Man trenger gjerne noen andre å diksutere med for å finne tiltak som kan hjelpe. Ofte er det mest naturlig å diskutere med barnehagelærerne, men noen ganger kan det være godt å få snakke med noen andre som har annen kompetanse enn oss i barnehagen. Tverrfaglig team er et kommunalt tilbud. Teamet er satt sammen av fagpersoner fra ulike fagmiljø, og de tar imot foreldre til veiledning. 

Se info fra kommunen:
Tverrfagligteam.docx


«Tilbake