Lillevollen Barnehage

Tilsyn

Kommunen har jevnlig tilsyn med alle barnehagene for å kontrollere at de følger barnehageloven med dens forskrifter. Dette oppleves som positivt fordi vi da får en grundig gjennomgang av pedagogsik praksis, rutiner og drift.
Ved tilsyn kan man få avvik med en frist for å rette dem. Det ble ikke avdekket avvik.

Merknader kan bli påført. Det er forhold som tilsynsmyndigheten skjønnsmessig anser som nødvendig.
Det var en merknad:
"Fotografering og filmopptak på fellesarrangementer tas opp i SU for å fastsette felles rutiner"
Dette vil bli gjort på neste SU-møte.


«Tilbake