Lillevollen Barnehage

Samlet inn nesten 4000 kroner til Røde Kors

Dette skriver Røde Kors på sine nettsider:

I Norge er vann like selvfølgelig som luft. Det kommer ut av et rør i veggen uten at vi behøver å anstrenge oss det minste. Men slik er det ikke overalt.

Mer enn 700 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann. Det er også grunnen til at 6000 mennesker dør hver eneste dag, de fleste av dem barn.

Kvinner og barn bruke gjerne halve dagen for å hente vann – som ofte er urent. Etterpå er det sjelden tid eller krefter igjen til å gå på skole eller arbeid, og dermed fanges de i en ond sirkel av fattigdom og sykdom.

Røde Kors jobber for å skaffer mennesker tilgang til rent vann. Det gjør vi gjennom å bore brønner, sikre vannkilder, bygger latriner og drive opplæring i hygiene.

Din støtte til dette arbeidet bidrar til: 

  • gi folk bedre helse
  • forhindre spredning av sykdommer
  • styrke matvaresikkerheten
  • gi barna mulighet til å gå på skole

I forbindelse med FN-dagen arrangerer vi generasjonsfest med kafè i Lillevollen. Ungene lærer om Røde Kors gjennom et førstehjelpskurs vi har hver høst, og vi syns det er naturlig å sende pengene vi får inn på kafeen, til dem.
Image


«Tilbake