Lillevollen Barnehage

Personalet høsten 2019

 

Oversikt over hvem som jobber hvor høsten 2019

 

I tillegg til oss som er ansatt i barnehagen, har Stiftelsen Lillevollen barnehage et styre. Styreleder er Bjørn-Inge Furunes, og styremedlem er Hans Petter Horsgaard. Styret og daglig leder har jevnlig kontakt og møter for å sikre drift og utvikling av stiftelsen.

 

Gresshoppa

·      Gerd Helene og Beate er barnehagelærere og har ansvar for det pedagogiske arbeidet på avdelinga. Beate jobber redusert, men det er færre barn nå i oppstarten så det kommer ikke inn noen for henne.

·      Ann-Kristin O er fagarbeider

·      June er pedagogisk medarbeider, jobber 50%

·      Cecilie Å er pedagogisk medarbieder, jobber både på Gresshoppa og Blåbærtua

Blåbærtua

·      Inger og Tina er barnehagelærere med videreutdanning i veiledning og spesialpedagogikk

·      Annbjørg er pedagogisk medarbeider

·      Cecilie H er deltidsstudent, og jobber her når hun er ledig fra skola

·      Cecilie Å er pedagogisk medarbeider og er også på Gresshoppa

·      Det vil i tillegg være noe ekstra personalressurs på Blåbærtua

Solsikka

·      Hege er barnehagelærer

·      Lene er fagarbeider, konstituert inntil Benedictes foreldrepermisjon er over

·      Marit er pedagogisk medarbeider

·      Eli er pedagogisk medarbeider og jobber redusert i høst

·      Pia er vikar for Eli

Marihøna

·      Gro og Elise er barnehagelærere, Gro har videreutdanning i spesped

·      Brita er pedagogisk medarbeider

·      Nina er utdannet sykepleier, hun jobber 30% som pedagogisk medarbeider

Andre

·      Ann-Kristin S jobber 50% og har ansvar for alt av ”kjøkkentjenester”

·      Benedicte er barnehagelærer og i foreldrepermisjon til uti oktober.

·      Marie er barnehagelærer og har videreutdanning i ledelse, er i foreldrepermisjon fram til våren.

·      Beret er styrer og daglig leder, og er barnehagelærer med videreutdanning i spesped og barnehageledelse. Jobber mest på kontoret, men er også ute på avdelingene

 


«Tilbake