Lillevollen Barnehage

Takk til foreldrene!

På årets utedugnad kom det mange foreldre, og vi fikk gjort veldig mye. Det sparer barnehagen for mye penger, noe som igjen kommer barna til gode. All ryddingen vi får gjort på dugnaden bidrar også til at barna får et fint uteområde som innbyr til allsidig lek.

På årets sommerfest hadde vi derfor kjøpt kake som foreldrene fikk til kaffen:
Image


«Tilbake