Lillevollen Barnehage

Observasjon fra småbarnsavdeling

Vi har jevnlig barnehagelærerstudenter i praksis i barnehagen. De har ulike oppgaver de skal løse ut fra hvilket semester de er inne på. Grunnlaget for oppgavene de har, er alltid observasjon av barn og personalet og samspillet dem imellom.

Praksisperiodene er organisert ulikt fra år til år, men som regel er studenten sammenhengende i flere uker på samme avdeling. En av Lillevollens barnehagelærere er da praksislærer for studenten, og veileder henne/han på både oppgaver, teori og praksis.

Målet med praksisperiodene er at samfunnet skal få dyktige og kyndige barnehagelærere ut i barnehagene. Studentene lærer utrolig mye mer og mye annet enn på universitetet, mens de er i praksis.

Vi i Lillevollen setter stor pris på å ha studenter her. De bidrar til at vi er litt "på tå hev", de utfordrer oss med kritiske spørsmål og får oss til å reflektere over egen praksis. Noe som utvikler det faglige nivået hos oss alle. Og ungene syns det er stor stas å få en voksen til som de kan leke med og som ofte lager artige opplegg for dem.

Studentene har politiattest og har skrevet under taushetsløfte på samme måte som alle som jobber her.

Her er en observasjon fra noen formiddagstimer som viser hva vedkommende student fikk med seg av det som skjedde. Observasjonen gir et godt bilde på en vanlig barnehagedag for de yngste. Her ser dere også hvordan studentene anonymiserer observasjonene sine.

Studentobservasjon.pdf«Tilbake