Lillevollen Barnehage

Fordeling av personalet

I Lillevollen har vi valgt å ha litt færre barn på høsten, og så heller ta inn noen flere på vinteren og våren fordi høsten ofte kan være ei mer slitsom tid for både små og store. Vi har god plass i forhold til godkjent areal, og vi tilpasser bemanning etter antall barn slik at vi følger bemanningsnorm og pedagognorm.

 

Det blir litt endringer på personalet etter jul. Vi planlegger etter gult nivå i forhold til smittevernsveilederen, men er forberedt på å fort kunne skifte til rødt nivå.

 

Planen for de første ukene er denne (men den kan bli endret hvis det f.eks blir sykdom):

 

Gresshoppa

Gerd Helene

Beate (jobber 60%)

Cecilie

Brita

Eli (50%)

 

Blåbærtua

Tina

Inger (jobber seg gradvis opp etter sykemelding)

Annbjørg

Nathalia

Oda

 

Solsikka

Anette

Lene

Marit

Beate 

 

Marihøna

Gro

Marie (jobber bare ut januar, skal begynne i ny jobb)

Christiane

Cecilie 

Benedicte (3 timer pr dag)

Elise (jobber seg gradvis opp etter sykemelding)

 

Ann-Kristin O jobber på både Solsikka og Marihøna

 

Ann-Kristin S hjelper alle avdelngene med matserveringa.

Erika er vikar, og jobber der det er mest behov.

 

 

 


«Tilbake