Lillevollen Barnehage

Lillevollen barnehage er en ideell stiftelse


Lillevollen barnehage er en stiftelse. Det er ingen eiere av barnehagen, den eier seg sjøl kan man si. Alle vi som jobber her, er ansatt i stiftelsen. Barnehagen ble i sin tid bygget av en gruppe foreldre som trengte barnehageplass til sine barn. Eventuelle overskudd fra driften går tilbake til barnehagen igjen. De siste årene har vi satt av alt overskudd til vedlikehold og oppgraderinger av både inne- og utearealer. Stiftelsen ledes av et styre, og rapporterer til Stiftelsestilsynet.

Siden barnehagen står helt alene, har vi ingen administrasjon eller driftsavdeling som ordner ting for oss. Vi som jobber i barnehagen styrer alt sjøl - og må ordne alt sjøl - også det som ikke har med pedagogikk å gjøre. Så vi må fikse alt fra å skifte lyspærer til å bestille og få montert nytt klatrestativ. Dette er arbeid som vi enten gjør i lag med ungene eller mens de er opptatt med andre aktiviteter. Noen ganger leier vi inn vikar til avdelingene for å få gjort ting som ikke har direkte med ungene å gjøre.

 Image
 
Denne organiseringen har både fordeler og ulemper. Den gjør oss sårbare når det skjer litt uforutsette ting som f.eks store snøfall eller mye holkeføre. Men den gjør også at det er kort vei til å ta beslutninger og å få iverksatt dem. Personalet har dermed en variert jobb med stor innflytelse på sin egen hverdag, noe som bidrar til trivsel og stå-på-vilje. Alle tar mye ansvar både i jobben med ungene og med praktiske ting, noe som kommer alle til gode. Foreldrene er også lette å be hvis vi trenger hjelp til noe, og det setter vi stor pris på!
 
Noe som også er en fordel med at personalet er involvert i praktiske gjøremål, er at ungene lærer at ting ikke gjør seg sjøl, at alle må bidra for at vi skal ha det skikkelig og pent rundt oss. De er med på småreparasjoner, rydding, varebestillinger osv. Det tror vi er en lærdom som det er viktig å ha med seg videre i livet.
 
Foreldrene har også mulighet til å påvirke beslutninger som tas. Bruk foreldrekontaktene! Samarbeidsutvalget tar store og små saker til diskusjon for å finne løsninger som passer for de fleste. Store saker blir sendt videre til styret for avgjørelse der, og da er det fint å ha foreldrenes syn på de ulike problemstillingene.
 
 
 
 
 


«Tilbake