Lillevollen Barnehage

Informasjonsbrev 6

 Første koronabrev fra Beret i barnehageåret 2020/21

12.08.20

 

Her kommer en del info. Noe av dette vet dere som ikke er nye, fra før, men det er viktig at dere leser det likevel. 

 

Barnehagene er fortsatt på nivå gult i smittevernveilederen. Myndighetene avgjør hvilket nivå (grønt, gult eller rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen. Vi får pålegg om mange tiltak som vi kan like eller ikke like, men de må gjennomføres. For oss i Lillevollen er det litt rart å få så trange rammer å styre etter siden vi ellers er vant med å beslutte mye selv ut fra våre rammefaktorer. 

 

I den situasjonen vi er i, er vi avhengig av et godt samarbeid med dere foreldre. Det viktigste er som vanlig: holde avstand, vaske hender og være hjemme når man er syk. Vi begynte å komme oss inn i smittevernsrutinene før sommeren, men nå får vi inn nye foreldre som ikke er vant til dette, så vi må alle ta ekstra hensyn til hverandre. Dere må også si fra hvis det er noe dere stusser på eller som dere mener vi gjør feil. Hvis vi har en god dialog mellom oss, kan vi ta ting før de utvikler seg til store problemer.

 

Ikke ta fysisk kontakt med andres barn, hold minst en meters avstand til andres barn, deres foreldre og ansatte. Besteforeldre/andre kan levere og hente hvis det er nødvendig for familien, men da er det viktig at dere informerer dem om tiltakene som til enhver tid gjelder. Vi fortsetter med å dele uteområdet i to når begge husene er ute samtidig. 

 

Avdelingen regnes som en kohort, og de to avdelingene/kohortene på samme hus, kan samarbeide. Vi prøver å ha de ansatte mest mulig fast på sin kohort, men vi er nødt til å hjelpe hverandre på tvers når det dukker opp behov. Vi prøver så langt det er mulig å begrense antall kontakter og kontakt mellom kohortene som ikke samarbeider.

 

Det er utrolig viktig at barna holdes hjemme når de er småsyke. Symptomer på covid-19, spesielt hos barn, kan være diffuse.  ”Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen”, står det i veilederen. Jeg har stor forståelse for at det er vanskelig for dere foreldre å være borte fra jobb med barn som bare er småsyke, men sånn må det være. Vær hjemme til dere er sikker på at barnet er friskt. Barnet kan komme tilbake selv om det er litt snørrete eller har litt hoste etter en luftveisinfeksjon, men allmenntilstanden må være god.

Her er et avsnitt fra veilederen:

Barn og ansatte kan komme i barnehagen:

  • når de ikke har symptomer på sykdom
  • ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn komme tilbake når de har god allmenntilstand, og ansatte komme tilbake når de er symptomfrie

Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.

 

Hvis vi opplever at barn begynner å få symptomer på luftveisinfeksjon, blir dere kontaktet for å hente barnet. Dere må da være hjemme neste dag, og hvis "tilstanden er avklart" da, kan barnet komme tilbake dagen etter det igjen. Det er dere foreldre som har ansvar for å avklare dette. Kontakt evt koronatelefonen eller fastlegen hvis dere er usikre.

 

Rutiner ved levering og henting:

Småavdelingene: Foreldrene følger barnet inn i garderoben, husk håndvask! Barnet leveres og hentes så langt det er mulig, i døra inn til avdelinga. Avtal med personalet hvordan dere gjør det med skiftetøy, smokker, kosedyr osv.

Storavdelingene: barnet tas i mot av personalet i ytterdøra. Ikke gå inn i garderoben. Vi sender hjem yttertøy, fleece/ulltøy, luer osv hver fredag slik at dere får gått gjennom tingene. Skittentøy sendes hjem etter hvert. Husk å ta med tilsvarende tilbake igjen.

Blåbærtua bruker porten på nedsida, Marihøna kommer inn i "tunnelen".

 

Det kan være vanskelig å holde avstand til hverandre hvis det kommer flere samtidig på morran og ettermiddagen. Vi håper å slippe og sette opp faste tidspunkt som barna må leveres og hentes på, så prøv å husk på avstandsreglene. Vent ute eller i yttergarderoben hvis dere ser at det er trangt.

 

Foreldre med barn på tilvenning, får være i lag med barna inne. Siden vi skal forsøke å begrense antall kontakter, oppfordrer jeg til at bare en av foreldrene er på tilvenning samtidig, f.eks ved å ta hver sin dag. Barn som skal over fra små- til storavdeling, får følge av foreldrene helt inn på stua hvis det er behov for det.

 

Dere må være forberedt på at vi kan få pålegg om endringer på kort varsel. Den informasjonen jeg har gitt her, kan derfor plutselig være ugyldig. Jeg skal prøve å komme med oppdateringer så snart det er noe nytt, men bare spør hvis du lurer på noe! 

 

Vi skal gjøre så godt vi kan for å hindre smitte, men er avhengig av et godt samarbeid med dere. Erfaring fra andre kommuner er at hele barnehagen blir stengt og at alle familier  og ansatte må i karantene hvis det kommer bare ett smittetilfelle inn i barnehagen. Vi får alle prøve å minske risikoen for stenging ved å følge de tiltakene som myndighetene pålegger oss.

 

 


«Tilbake