Lillevollen Barnehage

Informasjonsbrev 5

 Informasjonsbrev 5

 

 

04.06.20

 

 

Til alle foresatte

 

Det er nå kommet en 3. versjon av veilederen om smittevern. Mesteparten er som før, men det er kommet noen endringer:

-       innføring av trafikklysmodell for å tilpasse kontaktreduserende tiltak

-       råd om skånsom håndvask

-       råd om tilvenning av nye barn i barnehagen

 

Trafikklysmodellen

Modellen er delt inn i tre nivå for å beskrive hvilke tiltak i barnehagen som kan iverksettes ved de ulike smittesituasjonene i samfunnet. Grønt, gult og rødt nivå. Vi har vært på rødt nivå, nå går vi inn i gult.  Endringene fra rødt til gult nivå er:

-       hele avdelingen regnes som en kohort

-       tilstrebe avstand mellom ulike kohorter (før var det ”sikre avstand mellom kohorter”

-       foreldrene kan komme inn i barnehagen, men må holde en meters avstand til ansatte og andre foresatte

-       foreldresamtaler kan gjennomføres med følgende tiltak:

-       holde en meters avstand mellom foreldre og ansatte

-       vaske hender før og etter samtalen

 

Åpningstid

Det var beskjeden om at en avdeling kan være en kohort vi ventet på. Det gjør at vi kan ha ordinær åpningstid. To kohorter kan samarbeide, og på morran og ettermiddagen samarbeider vi husvis. Vi holder fortsatt avstand mellom husene, men noen av personalet må jobbe på begge hus for å få kabalen til å gå opp.

 

Det åpnes altså for at barna kan bli fulgt inn i garderoben av foreldre, besteforeldre eller andre. Fortsatt gjelder det at de som følger barnet, må være friske. Viktig å holde avstand, det kan bli trangt i den ytterste garderoben. Vent ute hvis det blir vanskelig å holde en meters regelen. Ikke gå inn på avdelinga, personalet møter barnet i døra. Husk

håndvask.

 

Måltider

Barn som ikke spiser frokost hjemme, får det i barnehagen. Men husk å gi beskjed til personalet om dere ikke har spist! Vi smører maten til barna, og serverer porsjonsvis. Det er mye læring i å smøre maten sin sjøl, men det får vi dessverre ikke gjøre nå. Også lunsjen er ferdigsmurt. Vi tilbyr variert pålegg og frukt, og alle får noe de liker.

 

På sommeren har vi lunsjmatpakker i ukene 27-32. I år blir det fra mandag 29.06.  Det er bare Marihøna og Blåbærtua som tar med matpakker. Vi smører mat til småavdelingene. Det betales ikke kostpenger i juli og august. Juli er forresten betalingsfri, husk å stoppe trekket den måneden.

 

Uteområdet

Uteområdet skal dessverre fortsatt være avdelt. Vi passer på å bruke større områder hvis ei avdeling er inne eller er på tur. Det er iflg veilederen helt i orden å dele slik på området.

Det er planlagt at plassen skal gruses før sommeren, og det skal lages et avdelt sandbasseng ved veggen til det nye bygget. Da må vi ha maskiner inn, men det ser vi ikke som et problem. Det er samme firma som hadde ansvaret for grunnarbeidene her under utbygginga, og de gjorde en god jobb ift sikring.

 

 

Foreldresamtaler

Nå er det greit å holde foreldresamtaler i barnehagen. Vi får ikke tid til å ta en runde på alle før sommeren. Vi prioriterer oppstartsamtaler for nye barn og overgangssamtaler for dem som skal bytte avdeling. Hvis noen andre føler behov for samtale, ta kontakt med pedagogisk leder på avdelinga, så ser vi på om vi får det til før ferien.

 

Avslutning for førskolebarna

Vi planlegger en markering for dem som skal begynne på skola. Foreldrene vil få invitasjon fra førskolegruppa. Vi kan ikke samle alle til sommerfest i år. Det blir derfor bare foreldrene til de eldste som får komme.


«Tilbake