Lillevollen Barnehage

Barnehage på rødt nivå

Nå har første uke på rødt nivå gått, og vi har fått en del nye erfaringer som er ulikt fra i fjor. Den største forskjellen er at vi kan ha noe større kohorter slik at vi får dagene til å gå bedre i hop. Det er positivt, men det medfører jo at både barn og ansatte får flere nærkontakter.

 

Det er varslet at det skal komme ny smittevernsveileder i neste uke. Vår erfaring er dessverre at alle store endringer for barnehagene kommer på fredags ettermiddag, og da blir det knapt med tid til forberedelser og informasjon ut til dere.  Det er uheldig, men ikke noe vi får gjort noe med. Dere må bare være forberedt på at det kan komme nye retningslinjer på kort varsel.

 

Åpningstid

Vi regner med at vi i Bodø skal fortsette med rødt nivå også etter påske. Da må vi fortsette med åpningstid 07.30-15.00.

Det er forholdsvis mange foreldre som jobber i samfunnskritiske funksjoner, og som derfor har behov for utvidet åpningstid. Deres barn kan heller ikke sendes hjem på kort varsel pga personalmangel. Noen foreldre kan oppleve dette som forskjellsbehandling, men sånn er reglene.

 

Det er til veldig stor hjelp at dere gir beskjed på avdelingene om klokkeslettet dere leverer og henter på. Hvis det f.eks er få barn på slutten av dagen, kan vi styre personalet til formiddagen slik at barna får flere voksne da. Det er dumt med fire voksne og nesten ingen barn fra klokka 15 til 16 når vi har bruk for de voksne på morran.

 

To kohorter kan samarbeide. Vi holder fortsatt avstand mellom husene, men noen av personalet må jobbe på begge hus for å få kabalen til å gå opp. Vi må hele tiden vurdere barns beste opp mot smittevern (som jo også er til barns beste). Ute kan de to nabokohortene være i lag, men også her er de mest adskilt, f.eks at en kohort er på tur eller vi deler av med sperrebånd.

 

Sykdom og karantene

Som dere sikkert har registrert, har enkelte barnehager blitt stengt og satt i karantene pga smitte. Kommunen har egne rutiner for dette, og det er de som bestemmer hva som skal skje hvis det blir aktuelt for oss. Noen ganger stenges bare ei avdeling, andre ganger hele barnehagen. De vurderer hvert enkelt tilfelle.

 

Noen opplever at vi er vel strenge på når barn får være i barnehagen ved symptomer og småsykdom. Det er vi som må vurdere barnets helsetilstand ut fra det regelverket vi skal forholde oss til, og de reglene er strengere enn vanlig. Barn med symptomer skal ikke være i barnehagen. Hvis vi mener barnet ikke skal være i barnehagen, må dere foreldre bare godta det. Vi har ingen ønsker om å sende barn hjem hvis det ikke er nødvendig.

 

Pedagogisk innhold

Vi prøver å få gjennomført planene som er laget for perioden. Siden vi i Lillevollen har mest fokus på leken, syns vi det stort sett går greit. Det vi syns er vanskelig nå, er at vi må styre veldig hvem ungene kan leke med, hvor de kan leke og hva de kan leke med.  Barns medvirkning blir tilsidesatt til fordel for smittevern. Men vi prater mye med ungene, og forklarer hvorfor det må være sånn, og de aksepterer utrolig mye når de skjønner at det er en grunn til at ting må være som de er.

 

Renhold

Både personalet og renholdsbyrået som tar hovedrengjøringa, har egne sjekklister og systemer for å følge opp renholdet. Det greier vi å ivareta på en god måte. Vi setter leker på pause over noen dager for å slippe og vaske alt. Det er f.eks mye arbeid å vaske alle togskinnene, og bøker kan jo ikke vaskes. Det blir derfor mindre leker å velge i hver dag, men i løpet av noen dager har ungene fått tilgang til alt materiale.

 

Måltider

Barna på småavdelingene får frokost i barnehagen som vanlig. Vi får ikke til å servere frokost til de andre slik smitteregimet er nå. De må de spise før de kommer.

Vi har ikke varmmat når vi er på rødt nivå for ingen voksne kan forlate sin kohort for å lage maten. Men vi har et rikt og variert utvalg av pålegg, grovt brød, frukt og grønt, så ungene får fullverdige måltid.

  

Samarbeid

Vi vet enda ikke hvordan vi skal gjennomføre vårens foreldresamtaler, mulig vi må ta dem digitalt. Hvis noen av dere har behov for samtale før det settes opp, kontakt pedleder for avtale.

 

Etter påske begynner det nye barn som skal ha tilvenning på Solsikka. Vi planlegger dette ut fra de retningslinjene vi har. Foreldre til barn på tilvenning får være med inn i barnehagen, men de skal holde avstand til andres barn. Ikke bestandig lett, men det er regelen. Snakk med personalet på avdelinga hvis det er noe dere er engstelig for i forbindelse med dette.

 

Det går stort sett greit med levering og henting, og klær og utstyr, men av og til går det litt i ball for oss. Fint at dere er tålmodige! Pedlederne informerer gjennom Kidplan når det er ting som gjelder bare deres avdeling. Det som er felles, legger styrer ut.

 

Tusen takk for at dere har vært så samarbeidsvillige denne uka. Det har kanskje opplevdes som mye masing fra oss, men det har dere takla på en god måte. Dere bidrar til at vi får løst denne floken på en høvelig god måte. Vi har sikkert mange utfordringer foran oss før dette er avsegstyrt. Håper alt går bra, og at vi alle holder oss friske. Vi krysser fingrene for at vi snart får gå over på gult nivå igjen, det er utrolig mye lettere for både små og store.

 

God helg! 

 


«Tilbake