Lillevollen Barnehage

I Lillevollen vil vi bidra til at barna utvikler styrke til å stå i motvind

I følge Kunnskapsløftet er målet med opplæringen 
- å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre

Dette er det langsiktige målet som vi allerede i barnehagen begynner å jobbe mot. Det beste vi kan gi barna våre, er lysten på å leve og evnen til å ta vare på seg selv og andre.

Vi jobber for at barna skal lære å stå i motvind. De må lære seg og takle at livet går dem imot fordi slik er livet, alt går ikke på skinner hele tiden. Samtidig skal de lære og sette grenser for seg selv. Det kan være en vanskelig balansegang: hva må jeg lære meg og tåle, og når skal jeg si stopp? Det er viktig at personalet er nært barna, både fysisk og mentalt, slik at de kan støtte dem når de kommer opp i krevende situasjoner. Vi som er voksne må hjelpe barna til å reflektere over at de har et valg når livet går dem imot.

Vi bruker et opplegg som kalles "Grønne tanker – glade barn" for å hjelpe barna til å utvikle et godt språk for følelser, og for kommunikasjon om sterke følelser og vanskelige situasjoner. Barna lærer om følelser og "røde og grønne tanker", og blir kjent med tenkebamsene Rød og Grønn. Materiellet brukes i samlingsstunder, samtaler, lesestunder og i lek med barna, gruppevis og én-til-én. Hensikten er at de skal kunne støtte seg til det de har lært når de kommer opp i situasjoner som er følelsesmessig vanskelige.

Vi opplever at det er lettere å konkretisere følelser for barna når vi bruker begrepene rød-grønn. Grønne tanker skaper glede, trivsel og trygghet mens røde tanker skaper vansker. Ungene får hjelp til å sortere egne tanker og følelser samtidig som de får mulighet til å reflektere over hvordan andre har det, noe som også er viktig å lære. 

Les gjerne i boka «Sint og glad i barnehagen» hjemme, og hjelp barna til å oppdage at noen tanker er mer hjelpsomme enn andre!

Det er startet en videreutvikling av digitalisert materiell, med basis i «Grønne tanker – glade barn» på den digitale læringsportalen Salaby. Det fungerer på PC/Mac, og kan være fint som en igangsetter for samtaler hjemme.
«Grønne tanker – glade barn» er laget av psykologspesialist Solfrid Raknes i samarbeid med en bredt sammensatt referansegruppe. 


«Tilbake