Lillevollen Barnehage

Forslag om kutt blir ikke vedtatt

I høst har mye stått på spill for alle private barnehager i landet, også Lillevollen barnehage.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet i oktober å redusere pensjonstilskuddet til private barnehager. Kort tid etter ble det også fattet vedtak om kutt i kapitaltilskuddene til private barnehager.

 

Hver for seg ville kuttene fått stor negativ effekt for sektoren. Til sammen ville konsekvensene vært så alvorlige at en rekke private barnehager hadde måttet kutte i kvaliteten på tilbudet til barna, kutte i ordningene til ansatte og i en del tilfeller også legge ned driften.

For Lillevollen ville forslaget betydd i underkant av 300.000 mindre i tilskudd pr år. Det ville ikke vært mulig å spare inn dette uten å redusere vikarbudsjettet kraftig. Når forslaget nå blir stoppet, betyr det at vi fortsatt kan dekke opp sykefravær, møter, videreutdanninger og kurs med dyktige vikarer. Det betyr utrolig mye for både ungene og oss ansatte at det er nok folk på jobb! 

 

I forhandlingene om statsbudsjettet med regjeringen har Fremskrittspartiet fått gjennomslag for følgende:

  • Det allerede vedtatte kuttet i kapitaltilskuddene til private barnehager, som PBL har tallfestet til ca 90.000 pr år for Lillevollen, reverseres, i første omgang for første halvår 2021.
  • Det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet på 350 millioner kroner til sektoren blir ikke gjennomført.
  • Forslaget i statsbudsjettet om at private barnehager ikke kan ta opp nye lån i Husbanken stoppes midlertidig.
  • Det skal settes ned et hurtigarbeidende utvalg som skal utrede finansieringen av private barnehager.

 

Kjære foreldre! Det er mange som skal takkes for at utfallet i denne saken er blitt så bra som det er blitt.

 Ikke minst har vi opplevd å ha dere foreldre i ryggen. Det har varmet. Og enda viktigere: Det engasjementet som tusener av foreldre over hele landet har vist for sin barnehage har trolig vært avgjørende for at politikerne prioriterte denne saken i et statsbudsjett hvor fire ulike partier kjempet for viktige gjennomslag i hver sine kjernesaker.

Så tusen takk for støtten og tilliten dere gir oss!

 


«Tilbake