Lillevollen Barnehage

Foreldreundersøkelsen

Vi er glade for at flertallet synes Lillevollen er en god plass å være for barna. Vi takker for tilliten dere foreldre gir oss når dere overlater det kjæreste dere har til oss.

 

Undersøkelsen har flere kategorier med underspørsmål. Vi har ikke fått tid til å gå gjennom hele undersøkelsen med personalet enda. Vi skal se på alle svarene for å se om det er områder vi kan/bør gjøre endringer på.

 

De spørsmålene som skårer høyest er at barna føler seg trygge i barnehagen, at de trives og har venner. Det er noe av det viktigste vi jobber med, og vi vil fortsette med å legge til rette for masse god lek og aktiviteter som kan bidra til dette. 

 

Det vi skårer lavest på - og som trekker noe ned, er spørsmålet om foreldremøtet føles nyttig. Dette er noe vi i personalet også føler på. Vi syns det er vanskelig å gjøre foreldremøtet intreressant, og da særlig for foreldre som har hatt barn i barnehagen ei stund. Vi tar gjerne imot innspill fra foreldrene på dette. Ta kontakt med foreldrekontaktene hvis dere har ønsker eller ideer til endringer, så tar vi det opp i samarbeidsutvalget.


«Tilbake