Lillevollen Barnehage

Bra resultat for Lillevollen

Vi er stolte over at Lillevollen skorer høyt på denne statistikken (www.barnehagefakta.no). Vi har jobbet systematisk over lang tid for å sikre tre områder som vi mener er avgjørende for kvaliteten i barnehagen:

  • antall barn pr ansatt
  • andel ansatte med barnehagelærerutdanning
  • leke- og oppholdsareal pr barn

Lillevollen har gode oppholds- og lekerom der barna kan leke i smågrupper. Vi fordeler barna på rommene både for at leken skal fungere godt, og for å holde støynivået nede. Uteområdet er stort og luftig (til de grader..), og området rundt er stille og rolig med liten trafikk. Barnehagen setter av overskudd til vedlikehold av byggene og uteområdet. Neste store investering er nytt klatre/lekestativ. Det er bestilt, og vi jobber med å få tak i noen som kan montere det. Det blir kjemedyrt, men vi håper og tror at det er verd det.

Styret valgte tidlig å prioritere to barnehagelærere på hver avdeling. Det er viktig med lærere som har kunnskap om barnas ulike utviklingsområder, som kan tilrettelegge og sette iverk de tiltak som trengs for å sikre barnas helhetlige utvikling. 

En viktig brikke i barnehagen er assistentene og fagarbeiderne. De er omsorgsfulle og har lang og bred erfaring med barn.  De har varme hender, romslige fang og kloke hoder som hjelper og støtter barna gjennom hele dagen. De er med på alt pedagogisk arbeid med barna, de medvirker i planlegging og deltar i vurderingsarbeidet.

Vi er så heldig å ha ei assistentstiling ekstra i barnehagen. Halve stillinga blir brukt til "kjøkkentjeneste", dvs tilrettelegging av alle måltider, bestilling av mat, opprydding etc. Dette avlaster personalet på avdelingene, de slipper å bruke så mye tid på kjøkkenet, og barna får dermed voksne i lag med seg større deler av dagen. 
Den andre halve stillinga blir brukt der det til enhver tid er mest behov for ekstra hender og fang.


«Tilbake