Lillevollen Barnehage

Barns psykiske helse


Hvordan kan foreldre hjelpe barna med å takle sine små og store utfordringer på en god og hensiktsmessig måte?
Organisasjonen Voksne for barn har følgende tips til foreldre på sin hjemmeside:

 • Hjelp barnet å kjenne igjen egne følelser.
 • Ikke si: Vær ikke redd! Men anerkjenn frykten og tilby hjelp til å overvinne den.
 • Lær barnet å snakke positivt, oppmuntrende og støttende til seg selv i vanskelige situasjoner.
 • Snakk sammen om fine ting som har skjedd i løpet av dagen.
 • Legg til rette for gode relasjoner og positive opplevelser med voksne omsorgspersoner.
 • Legg til rette for at barna kan få venner, og la dem ha med venner hjem.
 • Gode opplevelser trenger ikke være store. Sett av tid til små, gode hverdagsopplevelser.
 • Oppmuntre til selvstendighet og gi barnet oppgaver det kan mestre.
 • Hjelp barnet til å mestre lek og samspill. Mestring i lek gjør barnet tryggere i møte med motgang senere.
 • Lære barnet at motgang er noe vi kan bruke for å bli sterkere. Livet er ikke bare lett, og man får ikke alltid som fortjent.
 • Du kan ikke unngå at barnet ditt får vonde opplevelser, men du kan påvirke hvordan barnet takler dem. 
 • Bruk hverdagen til å vise barnet hvordan du går fra å blir styrt av Rødtanker til Grønntanker. Episoder som for eksempel at du blir irritert på deg selv for å ha glemt å kjøpe melk eller lagt igjen nøklene. Si høyt dine Rødtanker og hva du føler, la deretter grønntankene få overtaket og vis barnet ditt hvordan du roer deg.

For mer info:
www.vfb.no


«Tilbake