Lillevollen Barnehage

Barnehagestart for ett-åringen

De fleste foreldre er både spente og litt engstelige før minsten skal begynne i barnehagen. Her er noen gode råd som kan hjelpe til å gjøre oppstarten enklere for både små og store.

Noen barn er eldre enn ett år når de begynner i Lillevollen. De har gjerne gått i en annen barnehage før, men det er likevel mye nytt fordi ingen barnehager er like. Barna skal bli kjent med nye voksne og rutiner, og de skal få seg nye venner. Snakk med personalet på avdelinga om hvordan dere og vi best kan gjøre tilvenninga til en god periode for barnet.

www.barnehage.no/artikler/her-er-may-britt-druglis-tips-til-barnehagestart-for-ettaringen/443606


«Tilbake