Lillevollen Barnehage

10 fakta om private barnehager

 

Regjeringen begrunner sitt forslag om kutt i tilskudd til de private barnehagene med at vi er overfinansiert. Dette stemmer overhodet ikke med dagens virkelighet. 

Lillevollen barnehage er organisert som en stiftelse. Det betyr at alt eventuelt overskudd går tilbake til driften og til vedlikehold og oppgradering av bygg og uteområde.

Vi forholder oss til den nasjonale bemanningsnormen, men vi har flere pedagoger enn det som er pålagt gjennom barnehageloven. Det mener vi er en styrke for kvaliteten i barnehagen.

 

Bemanningsnormen har vært/er underfinansiert i to år. Vi har måttet ta av oppsparte midler for å greie løftet med bedre bemanning. Det er derfor helt uforståelig at politikerne kan mene at de private barnehagene er overfinansiert. Spesielt i Bodø kommune der tilskuddene allerede er av de aller laveste i hele landet. Vi vet rett og slett ikke hvor vi kan spare inn så store beløp som er foreslått i kutt.

 

Her er 10 fakta om private barnehager som imøtegår diverse myter om oss:

 

10fakta.pdf

 


«Tilbake