Lillevollen Barnehage

Om tilhørighet

For oss er det viktig at både små og store føler tilhørighet til Lillevollen. Vi jobber for at ingen skal falle utenfor fellesskapet i barnehagen. Alle barn skal oppleve å bli ivaretatt for den de er og få den omsorg de har behov for. De skal også lære å gi omsorg til andre. I denne sammenhengen er leken et viktig virkemiddel. Det er gjennom lek at barna lærer å forholde seg til hverandre på en god måte.

Et annet mål er at barna etter hvert skal føle tilhørighet til det norske samfunnet og til de verdier som preger vår kultur. Gjennom det daglige foreldresamarbeidet håper vi at alle foresatte også føler tilhørighet til barnehagen, at de tør å ta opp ting med oss og at de opplever å bli møtt med romslighet og blir tatt på alvor. Det er også et mål at alt personale skal føle tilhørighet til arbeidsplassen sin og at de trives i Lillevollen.

Image
Barna organiserer selv en kø når de skal inn å få seg litt mat:)


«Tilbake