Lillevollen Barnehage

Om lek

Leken er den viktigste aktiviteten i Lillevollen barnehage. Leken er altomfattende i barns liv. Den bidrar til utvikling og læring, og er en kilde til glede og vennskap. Å ha tro på lekens viktighet betyr at den må prioriteres. Vi må dermed velge bort andre, mer voksenstyrte aktiviteter. Når vi tar dette valget, gjør vi det med kunnskap om lekens betydning for barns utvikling.

Personalet legger til rette for lek i alle former. For oss er det viktig at leken gis tid, at barna får tid til å fordype seg i leken. Leken støttes av personalet ved observasjon og aktiv deltagelse. Leken styres av barna selv så langt det er mulig. De får hjelp når leken stagnerer eller utvikler seg i en retning som ikke er god for alle. Personalet bidrar til at barna har noe å strekke seg etter i leken, slik at den utvikler seg og læring skjer. Vi vektlegger at barna opplever glede og mestring i leken, og at de utvikler vennskap.

Image


«Tilbake