Lillevollen Barnehage

Trafikksikker barnehage

Lillevollen skal være det som Trygg Trafikk kaller en "trafikksikker barnehage". I det ligger en del krav som vi må oppfylle, blant annet:

  • alle barn skal være godkjent sikret i bil til og fra barnehagen
  • alle som bringer/henter barn bes vise ekstra oppmerksomhet og holde lav fart når man kjører til/fra
  • alle foreldre, personale og leverandører bes rygge bilene inn mot gjerdet på parkeringsplassen
  • foresatte må være obs når de forlater - ingen barn må gå ut av porten uten følge

Dokumentasjonen på dette finner du her.
Trafikksikkerbarnehage.xlsx

 


«Tilbake