Lillevollen Barnehage

Syke barn

 

 

Når kan barnet gå i barnehagen?

Det kan være vanskelig og avgjøre om man skal sende barnet i barnehagen eller ikke. Her kommer litt informasjon vi håper kan hjelpe:

 

Syke barn har det best hjemme. Små barn har ofte virusinfeksjoner som er smittsomme.

Vi ber alle ta hensyn til dette, ettersom ikke alle tåler smitten like godt.

 

Feber

Morgentemperatur skal være under 37,5 grader.

Har barnet høyere temperatur enn dette, har barnet feber og skal ikke være i barnehagen. Barnet skal ha en feberfri dag hjemme før han/hun kan komme i barnehagen.

 

Alle kan være syk uten å ha feber. Vi ringer da foreldrene slik at de får beskjed om at barnet ikke er i form. Vi rådfører oss med dem hva vi/de skal gjøre.

 

Forkjølelse

Allmenntilstanden må vurderes. Hvis barnet plages med veldig tette luftveier, rennende nese eller øyne, bør han/hun være hjemme for å unngå smitte til andre barn, foreldre og personale.

 

Øyekatarr

Øyekatarr er meget smittsomt.

Vi ringer foreldrene når vi har mistanke, slik at de kan ta barnet med til lege. Legen avgjør om barnet skal medisineres.

 

Barnet kan gå i barnehagen dagen etter behandling er startet. Barnet er da smittefri, men må fortsette behandlingen slik den er foreskrevet. Hvis legen velger å ikke behandle, og mener det ikke er smittsomt, kan barnet gå i barnehagen så lenge allmenntilstanden er god.

 

Omgangssyke, diarè og oppkast

Omgangssyke er en meget smittsom virusinfeksjon som ofte kommer i perioder og rammer mange barn (og voksne) samtidig. Symptomer er diarè og/eller oppkast.

Barnet skal ikke gå i barnehagen ved symptomer som dette!

Vi oppfordrer sterkt foreldrene til å holde barnet hjemme en dag etter det har vært syk for å hindre videre smitte. Omgangssyke slår ut også personalet, og det er veldig uheldig. Av hensyn til smitte og andre familiers fravær skal barna være hjemme 48 timer etter siste oppkast/diare.

 

Ørebetennelse

Vurder allmenntilstanden, barnet kan gå i barnehagen når denne er god og barnet er feberfri.

 

Etter sykdom

Etter en sykdom må barnet være feberfri i ett døgn før det kan gå i barnehagen, under forutsetning av at allmenntilstanden er god.

Barnet må være frisk nok til å være ute. Vi ber om forståelse for at det er vanskelig for oss å holde enkeltbarn inne ettersom det krever at en voksen også er inne.

Vi har ikke lov å medisinere barn i barnehagen! Be legen om medisin som kan tas morgen, middag og kveld.

For kronisk syke barn gjelder spesielle avtaler.

 


Les også faglige råd fra Folkehelseinstituttet:

 

Smittevern.pdf (58 kB)

 

 


«Tilbake