Lillevollen Barnehage

Språksprell og TRAS

Språksprell - metodiske språkleker for 4-6-åringer

 

Vi i Lillevollen har stor fokus på barnas språkutvikling (se årsplanen). Vi bruker et hjelpemiddel som kalles Språksprell som  er pedagogisk materiale til ulike språklige leker.

 

Formålet med lekene er å stimulere barnas språklige bevissthet. Dette er med på å gi barne en felles språklig plattform der de stiller med mer like forutsetninger når de møter skriftspråket på skolen.

 

Lekene er veldig artige å holde på med både for barn og voksne, her lekes det med språket og spesielt de ulike lydene.

Lekene er delt inn i fire områder:

 

1 Oppmerksomhet for lyd

2 Rim og regler

3 Stavelsesdeling

4 Forlydsanalyse

 

Du får mer informasjon om Språksprell hos barnehagelærerne. 

 

Til hjelp for pedagogene, bruker vi TRAS når vi observerer barnas språkutvikling.

 

Tidlig Registrering Av Språkutvikling er et skjema som alle kommunens barnehager bruker. Skjemaet hjelper oss å systematisere observasjonene vi gjør av barnas språk, slik at vi kan sette inn tiltak om nødvendig. 

 

 

 

TRAS-skjemaet er et hjelpemiddel når vi kartlegger det enkelte barns språkutvikling. Foreldrene ser på skjemaet i lag med læreren på foreldresamtalen, og får forklart hvordan barnet ligger an i språkutviklingen. Skjemaet viser tydelig hvis det er områder barnehagen og foreldre bør hjelpe barnet med.

 

Skjemaet sendes skolen før skolestart etter samtykke fra foreldrene.


«Tilbake