Lillevollen Barnehage

Seksuelle overgrep - forebygging - handlingsplan

I denne handlingsplanen beskriver vi hvordan vi jobber for å forhindre at seksuelle overgrep skjer i barnehagen. 

Handlingsplanseksuelleovergrep.pdf


 


«Tilbake