Lillevollen Barnehage

Samarbeidsutvalg og Foreldreutvalg

Her legges info fra foreldrekontaktene, referater fra SU-møter o.l.
Kontaktinformasjon til foreldrekontaktene fåes hos daglig leder.

Her er referat fra siste møter:
Su-mtevar19.pdf


«Tilbake