Lillevollen Barnehage

Soving og hvile i barnehagen

 

Vi i Lillevollen mener at det å gi barna omsorg er vår viktigste oppgave. Med god omsorg føler barna seg trygge, og trygghet skaper grobunn for utvikling og læring.

Personalet skal ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile. Dette står i Rammeplan for barnehagen, og er et krav vi må innfri. Her er en liten beskrivelse av hvordan vi praktiserer rutinene for soving og hvile:

 

Barna har med vogn som de sover i. De fleste foreldre ønsker at barna sover ute, men vi har mulighet for å ha vogner inne hvis været er veldig dårlig eller hvis foreldrene ønsker det pga f.eks forkjølelse. De som er vokst ut av vogna, men likevel trenger en høneblund, sover inne på sofaen på avdelinga mens de andre ungene er ute.

 

Personalet tilrettelegger for at barna får den hvilen det er behov for. Vi har faste rutiner for legging av dem som skal sove, og for hvilestund for dem som bare trenger en pust i bakken. For barna er det viktig med forutsigbarhet, at de vet hva som skal skje. Da er de forberedt på at nå er det snart leggetid, og de protesterer sjeldent. Som regel er de glade for å legge seg, vi ser at de koser seg i vogna. Den er kjent og trygg for dem. Vi oppfordrer foreldrene til å ta med kosedyr, smokk, koseteppe eller lignende. Vår erfaring er at barna må få sove minst en halv time for at de skal ha nytte av søvnen. Hvis barn er vanskelig å vekke, har de fått for lite søvn.

 

Det kan være utfordrende i overgangen mellom at barnet skal sove på dagtid, og når det skal slutte. Her er vi i jevnlig dialog med foreldrene for å finne gode løsninger både i barnehagen og i hjemmet. Vi kan bidra med vår erfaring når det gjelder leggerutiner. Bruk personalet til å få gode råd hvis dere plages med legging på kvelden.

 

I vår risikovurdering av hviletida har vi kommet fram til dette:

·      Foreldrene har ansvar for at vogna er i god stand. Hvis personalet oppdager at noe er feil med vogna, varsles foreldrene umiddelbart.

·      Risiko for kvelning hvis det er snorer i klær, pose, vogn. Sjekk utstyret til barna. Vær obs på snøringer som man ikke legger så godt merke til. Fjern snorene.

·      Sjekk selene og festet av dem i vogna. De må ikke være for slakke slik at barna kan tvinne seg ut av dem.

·      Barn som ikke bruker seler, kan komme seg ut av vogna. Det vil likevel være tilfeller der det vurderes som sikrest å ikke ha seler på. (Noen barn sover dårlig hvis de må ligge fastspent). Vi har dialog med foreldrene på dette.

·      Vi har ikke skjerf på barna – verken i lek eller under hvile.

·      Vogna må ha nett som beskytter mot besøk av f.eks veps og katter.

·      Vi bruker babycall for å følge med i vognene. I tillegg observerer vi gjennom vindu og dører, og personalet ser jevnlig til barna som sover, både ute og inne.


«Tilbake