Lillevollen Barnehage

Progresjonsplan - vedlegg til årsplan

Her finner du informasjon om hvordan vi planlegger og jobber for å sikre progresjon i det pedagogiske arbeidet. En femåring skal ikke oppleve det samme som en treåring - og en treåring skal ikke oppleve og lære det samme som en ett-åring.

Progresjonsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen og årsplanen vår. Den er et hjelpemiddel for pedagogene slik at de sikrer seg at barna opplever en progresjon i læringen mens de går i barnehagen. Vi håper også at planen kan bidra til å konkretisere innholdet i barnehagen for foreldrene.

Progresjonsplanrev1019.pdf«Tilbake