Lillevollen Barnehage

Personalets arbeidsvilkår

Her finner du litt informasjon om de ansattes arbeidsvilkår i barnehagen:

 

Arbeidsmiljø

Lillevollen barnehage er en IA-bedrift. Det vil si at vi har særlig fokus på det fysiske og psykososiale miljøet og at vi prøver å tilrettelegge slik at folk er mest mulig på jobb. Vi har tett samarbeid med NAV arbeidslivssenter.

 

Det gjennomføres årlige vernerunder. Barnehagen er tilknyttet Private Barnehagers Landsforbund sin bedriftshelsetjeneste.
 

Karneval er også noe personalet blir utsatt for...

 

 

Sykefravær

Det jobbes kontinuerlig med å holde sykefraværet nede. Vi har jevnlig personalmøter med fokus på holdninger, psykososialt arbeidsmiljø, bruk av hjelpemidler, fysisk tilrettelegging etc.

 

Lønn

Lillevollen barnehage er medlem i Private Barnehagers Landsforbund, og har tariffavtale. Personalet er organisert i ulike arbeidstakerorganisasjoner.

Noen vikarer blir leid inn gjennom Personalhuset, og de får sin lønn derfra.

 

Politiattest

Alle som begynner å jobbe i barnehage, skal vise politiattest.

 

Taushetsplikt

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt om det de får vite om barn og foreldre. Taushetsplikten gjelder hele livet. I tillegg til den juridiske taushetsplikten skal man tenke over og være bevisst den etiske taushetsplikten. Det vil si at man ikke prater om ting man får vite gjennom sitt arbeidsforhold, selv om det ikke berøres av den juridiske taushetsplikten.

 

Alle ansatte i barnehagen har informasjonsplikt overfor barnevernstjenesten. Det er styrer som skal melde saker. Medarbeiderne melder til styrer ved bekymring.

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke i arbeidstiden. Vi har mange barn med astma og allergi, og de skal ikke være i kontakt med folk som nettopp har røkt.

 

Pauser

Vi avvikler pausene fleksibelt, dvs at vi ser an dagen før vi bestemmer tidspunktene. Det er om å gjøre å finne det som passer best både for voksne og barn.

Private telefoner

Personalet kan, etter avtale, bruke privat telefon i arbeidstiden, men det er ikke tillatt å ta bilder med privat telefon. Barnehagen har fotoapparat og mobiltelefoner på hver avdeling. 

 

 

 

 


«Tilbake