Lillevollen Barnehage

Miljø og helse i barnehagen

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehagen skal bidra til å sikre et godt oppvekst- og læringsmiljø for barna. Den er på en måte barnas arbeidsmiljølov som beskriver hvordan barnas fysiske og psykososiale miljø skal være.

Paragrafene har ulike tema som f.eks:

  • førstehjelp
  • smittevern
  • belysning
  • santitære forhold
  • måltid
  • psykososiale forhold
+ mye mer

Her finner du veilederen til forskriften
Miljrettahelsevernveileder.pdf


«Tilbake