Lillevollen Barnehage

Lek

I Lillevollen har vi definert "lek" som en av våre kjerneverdier. For oss er leken det viktigste i barnehagelivet fordi leken er altomfattende i barnets liv. I leken opplever barna frihet, glede, omsorg og vennskap. Leken er et sted hvor barnet glemmer det som er rundt dem, leken er et sted det er godt å være.

Vi jobber hele tida for å legge til rette for at alle barna skal være i god lek, både ute og inne. Vi er opptatte av å gi leken både rom og tid slik at den utvikles, og barna føler at de har en meningsfull hverdag i lag med sine venner. Det er personalets oppgave å observere, hjelpe og støtte slik at leken får gode vilkår.


Det er ofte vanskelig for barn å fortelle hva de egentlig har gjort når de har lekt. Foreldre kan derfor oppleve at de ikke får vite noe mer når de spør "hva har du gjort i dag", enn: "æ har bare leka".

Et slikt svar høres kanskje litt urovekkende ut. 
"Gjør de ingenting i den barnehagen?"

Men mens barnet "bare har leka" har det:

  • utviklet vennskap
  • hatt det artig
  • samarbeidet
  • brukt kroppen sin
  • øvd på nye ord og uttrykk
  • brukt fantasien sin
  • lært nye ting
  • løst konflikter
  • utviklet sosial kompetanse
 - rett og slett opplevd:
Image«Tilbake