Lillevollen Barnehage

Kvalitetsramma - en beskrivelse av mål og kvalitetskrav


Kvalitetsramma er et dokument som viser hvilke mål og hvilken minstestandard vi skal ha på ulike områder i hverdagen. Den setter en ramme for arbeidet vårt - en ramme som alt personale skal holde seg innenfor. Det er selvfølgelig lov å gjøre mer enn det som er beskrevet her, dette er en minimumsstandard. Målsettingen er at kvaliteten skal holde et like høyt nivå på alle avdelingene.  

Vi beskriver også våre forventninger til foreldrene. De foresatte er vår viktigste medhjelper i det pedagogiske arbeidet. Det er foreldrene som kjenner barnet best, og det er av stor betydning for både personalet og barnet at kommunikasjonen og samarbeidet fungerer godt. 

Vi bruker kvalitetsramma som utgangspunkt når vi vurderer praksis. Siden den beskriver helt konkret hva vi skal gjøre, forenkler  den vurderingsarbeidet. Vurderingene gjøres på avdelingsmøter, pedagogmøter og personalmøter.

Kvalitetsramma har 13 emner:

 1. Velkomst - hvordan møter vi barn og foreldre når de kommer i barnehagen?
 2. Frokost
 3. Barnehagens lekemateriell
 4. Lek inne og ute
 5. Måltidene - lunsj og lettmåltid
 6. Stell, hygiene og hvile
 7. Av- og påkledning i garderoben
 8. Avskjed - dagens slutt
 9. Fysisk aktivitet/lek inne og ute - bevegelsesglede er fokusområde i år
 10. Turer
 11. Faste arrangement
 12. Medvirkning og samspill
 13. Tilvenning
Hele dokumentet finner du her. Det er flere ark, følg arkfanene for emnet du vil lese om:
1_Ramma0218.xlsx


«Tilbake