Lillevollen Barnehage

Info om litt av hvert

Praktisk informasjon

Vår erfaring er at det er behov for en del praktisk informasjon til foreldrene. Spesielt gjelder dette dere som er ny i barnehagen. Vi møtes daglig ved bringing og henting, men det kan være vanskelig å få med seg alt i farta.

 

Her følger noen orienteringer som kan være nyttige å få med seg:

 

Personalets vakter

På hvert hus er det to tidligvakter som åpner barnehagen kl.07.00. Mellomvaktene fordeler seg mellom kl 07.30-09.30

Seinvaktene går til kl 16.30.

Vi fordeler personalet slik at det er flest på jobb i det tidrommet det er flest barn i barnehagen ca 08.30-15.30.

 Image

Kidplan
- er en foreldreapp som brukes til kommunikasjon med barnehagen. Her kan foreldrene sende meldinger og beskjeder til personalet.
 

Velkommen og avskjed

Barna skal følges og hentes, og det gis beskjed om at de er kommet/hentet. Vi vil gjerne ha beskjed før kl 09.30 hvis barnet ikke kommer i barnehagen eller blir forsinket, slik at vi kan planlegge dagen bedre. Skal andre enn dem som har daglig omsorg hente barnet, må det avtales med personalet. 

Ved sykefravær og annet fravær skal de foresatte gi beskjed til barnehagen. Bruk gjerne Kidplan til dette.

Vi øver hver dag på at barna skal si "hei" eller "god morgen" når de kommer, og "hadet" når de går. Fint hvis dere foreldre hjelper oss med det.

 

Måltid 

Vi serverer frokost, lunsj og lettmåltid hver dag. Frokost og lunsj består av brødmat med variert pålegg og drikke. En dag i uken har vi varm lunsj, og en gruppe barn er med på å lage den.

Tirsdager er turdager på storavdelingene. Da har barna har med seg sekk og lunsjmatpakke hjemmefra. Personalet trar med drikke.
På sommeren har barna på storavdeling med seg matpakke som de spiser til lunsj.

 

Sykdom

Syke barn skal ikke være i barnehagen! De kan være smittefarlige og har det best hjemme. Vi må være nøye med dette ettersom både barn, personale og foreldre lett kan smittes.

 

Det kan være vanskelig å vite hvor ”grensen” går, er barnet sykt eller ikke? Vi råder til å vurdere barnets allmenntilstand i tillegg til eventuell smittefare (rennende nese/øyne, sår, hoste, diare etc). Barnehagen kontakter foreldrene når vi ser at barnets allmenntilstand er dårlig. Hvis et barn trenger spesiell oppfølging pga kroniske lidelser, må barnehagen underrettes om dette.

 

Klær

Klær, fottøy og annet utstyr skal være merket. Det er håpløst å holde rede på alt når det ikke står navn på. Det går utrolig mye tid bort til å sortere og lete – tid som de voksne kunne brukt til å være i lag med ungene i stedet.

 

Klær som foreldrene ikke vil at barna skal bruke i barnehagen, må ikke tas med. Vi greier ikke holde oversikt over pentøy/sko som bare skal brukes ved bringing og henting. Barna må være kledd/ha med seg klær etter værforholdene. Alle må ha ett sett skiftetøy liggende i barnehagen.

 

Taushetsplikt og politiattest

Eierstyret og personalet i barnehagen er underlagt taushetsløfte.

Ansatte i barnehage har opplysningsplikt til barnevernet.
I tillegg skal alle som ansettes/vikarierer i barnehage framvise politiattest.

 «Tilbake