Lillevollen Barnehage

Stengt pga fagdager

Disse dagene er satt av til personalets fagdager, og da har barnehagen stengt:

fredag 14.05.21
mandag 16.08, tirsdag 17.08 og onsdag 18.08.21 (disse tre dagene "tilhører" neste barnehageår)


Innholdet på fagdagene varierer, men hovedemnene er

  • årsplanarbeid
  • planlegging av kommende periode
  • vurderingsarbeid - evaluering av pedagogisk arbeid
  • HMS - helse, miljø og sikkerhet for barn og personale
  • kurs, lære noe nytt, faglige oppdateringer etc
  • førstehjelpskurs annet hvert år

 


«Tilbake