Lillevollen Barnehage

Stengt pga fagdager

Disse dagene er satt av til personalets fagdager, og da har barnehagen stengt:

fredag 24.04.20
mandag 10.08, tirsdag 11.08 og onsdag 12.08.20 (disse tre dagene "tilhører" neste barnehageår)


Innholdet på fagdagene varierer, men hovedemnene er

  • årsplanarbeid
  • planlegging av kommende periode
  • vurderingsarbeid - evaluering av pedagogisk arbeid
  • HMS - helse, miljø og sikkerhet for barn og personale
  • kurs, lære noe nytt, faglige oppdateringer etc
  • førstehjelpskurs annet hvert år«Tilbake