Lillevollen Barnehage

Entreprenørskap

Entreprenørskap i barnehagen

 

 

Lillevollen barnehage har i noen år nå jobbet med entreprenørskap som arbeidsmetode i prosjekter med barna.

 
Vi har bestemt at vi skal ha et årlig entreprenørskapsprosjekt på alle avdelingene. Vi syns dette er en artig og lærerik måte å jobbe på, både for barna og personalet. Vi mener at vi gjennom disse prosjektene får ivaretatt barnas rett til medvirkning på en god måte.

Målet med å drive med entreprenørskap er at barna skal få utviklet sine entreprenøriellle evner, som kreativitet, lære å velge retning for det de ønsker å jobbe med og se at jobbinga resulterer i noe positivt. Prosjektene er organiseret slik at barna får øve på samarbeid og kommunikasjon samtidig som de får fordype seg i et tema. Når vi har entreprenørskapsprosjekt, har vi mer fokus på produktet enn i vanlige prosjekt. Vi vektlegger hele prosessen, at ungene skal oppleve og lære gjennom ulike erfaringer, samtidig som vi er opptatt av at "dette skal bli noe", et produkt de kan være stolte av.

Eksempler på prosjekter vi har hatt:

"Hva er ungdomma?" - vi illustrerer ei skoledagbok for ungdommer
"Kyllingen" - et eventyr av Alf Prøysen
"Togbilde" - vi lager et bilde til dekorasjon av venterommet på jernbanestasjonen
"Hakkebakkeskogen" - et prosjekt med de yngste
"Trollfjell i nord" - dramatisering av fortelling
"Sommerfuggel" - vi lager en stor sommerfugl til biblioteket
 


«Tilbake