Lillevollen Barnehage

Bevegelsesglede og fysisk aktivitet

Barn tilegner seg kunnskap gjennom lek og samspill og ved å bruke kroppen sin. Bevegelse stimulerer hjerneutviklingen, og gir allsidige erfaringer. Det er altså viktig for barns læring at de får være i bevegelse. Rammeplanen fremhever at barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet, og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.


Barna er i fysisk aktivitet både inne og ute. Det grovmotoriske aktiviteten skjer mest ute. Inne må vi prøve å holde aktivitetsnivået lavere slik at det også går an å leke annen lek. Småavdelingene har "puterom" som er tilrettelagt for at de yngste skal få utfolde seg kroppslig. Disse rommene er daglig i bruk, også av barna på storavdelingen. Her er det mulighet for litt herjing og et noe høyere støynivå enn ellers.

Utelek i barnehagen

Vi er mye ute i Lillevollen. Det er uteleken som gir best mulighet til grovmotorisk aktivitet. Og så er det jo så godt med frisk luft og Bodø-vind i ansiktet!

 

På tidlighøsten er vi ofte ute nesten hele dagen. Etterhvert som det blir våtere, kaldere og mørkere, blir det mere inneliv. Vi er likevel ute hver dag. Så tar utelivet seg opp igjen når det blir lysere og mildere dager.
De yngste har korte utelek-økter i vinterhalvåret. De blir lettere kalde enn de større barna som er i mer aktivitet. Vi avpasser uteleken etter deres behov for mat og søvn.

 

Gymsal 

På onsdager om høsten og vinteren disponerer vi Stordalshallen noen timer. Det er en idrettshall som ligger i gangavstand fra barnehagen. Her får ungene delta på mange ulike aktiviteter. De er både glade og slitne når de kommer tilbake herfra. Det er storavelingene som er mest i hallen, men to-åringene blir også med innimellom.

 Turdager

Turene varierer etter årstidene.
Vi bruker nærområdet til turer, f.eks 4H-gården, Maskinisten, Breilia, Symra og Rønvikfjellet. Men vi tar også buss innimellom og drar til fjæra, biblioteket, museum eller konsert i byen.Hver vår/tidligsommer drar vi på tur til Keiservarden med de eldste. Dette er noe de gleder seg til lang tid i forveien. Det er ikke alltid været er slik som på bildet, men desto større utfordring blir det!

 

 

 

Vi bruker området på Symra og i Breilia mye på vinteren. Her er det fine akebakker og mye artig å finne på.

 

Vi er også på 4H-gården der vi får møte mange dyr, og kjøre med hest og vogn. Gården ligger i gangavstand. Uteområdet på gården er fint, og innbyr til mye fysisk lek.

 

 

 

 

 

De yngste drar mest på tur til de nærmeste områdene. Det er en lekeplass med fotballbane like i nærheten, og dit er det fint å dra både for å springe og klatre. 

 

 

 

 

 Se for øvrig Progresjonsplan under "Nyttig info".

 

 


«Tilbake