Lillevollen Barnehage

Betaling for barnehageplassen

Betaling

Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri.

 


Prisen i Lillevollen følger maksprisen som er satt av Stortinget. I tillegg kommer kostpenger på 270 pr barn. Det er ikke kostpenger i juli og august.

Husholdninger med lav inntekt kan få reduseret foreldrebetalingen. Det søkes Bodø kommune om dette, se deres hjemmeside for mer info.

 

  

Se for øvrig barnehagens vedtekter.

 


«Tilbake