Lillevollen Barnehage

Barnehagen kjøper inn bleier

 
Foreldre som ønsker at barnehagen kjøper inn bleier til deres barn, avtaler dette med oss. Prisen er 100,- pr mnd pr barn. 
 
Ordningen krever en del praktisk tilrettelegging av personalet. For at dette skal bli mulig å håndtere uten at det blir for tidkrevende (vi vil jo helst ha mest mulig tid i lag med ungene), må vi sette noen kjøreregler:
 
  • foreldrene inngår avtale om bleiekjøp for ett barnehageår om gangen (11mnd)
  • når barnet slutter med bleie, må barnehagen få beskjed om å stoppe faktureringen i god tid
  • barnehagen avgjør bleiemerke 
  • standardpris (gjennomsnitt, ikke etter forbruk)
  • faktureres i lag med betaling for opphold og kost

 

Vi håper og tror dette blir ei god ordning for både foreldre og barnehagen.

 

 


«Tilbake