Lillevollen Barnehage

Faste aktiviteter

Utedager

Barna møter i Midtigarden når det er utedag. Da må de ha på utetøy og ha med frokost. På utedagene er vi enten på barnehagens uteområde eller på tur. Førskolegruppen er stort sett inne på formiddagen. 
Vi går inn på ettermiddagen hvis det blir for kaldt.
(Gjelder primært vår/sommer/tidlighøst)

På mandager er det førskolegruppe for dem som skal begynne på skolen til høsten. Her blir det tilrettelagte aktiviteter som passer for de eldste i barnehagen.
 

Stordalshallen

Vi er i Stordalshallen en gang i uka i oktober, november, januar, februar og mars. Dette er noe både små og store setter veldig stor pris på. Her leker vi med ball, rokkeringer, klatrer i ribbevegg, lager hinderløype o.l.

 

Turdager
Vi går ofte til områdene i Maskinisten, Breilia og ved Symra. Spesielt om vinteren har vi mange fine turer med aking i Breilia.

Vi er også så heldige at vi får besøke 4-H gården noen ganger i året.

Vi drar også på turer tilknyttet til tema som vi jobber med. Vi har f.eks vært på flymuseet, i Domkirka og på ballettforestilling og konserter i Stormen.

 

 

 


«Tilbake