Lillevollen Barnehage

Dagens innhold


Dagens innhold varierer etter ukedag og årstider. Planen tar utgangspunkt i nedenforstående punkter som gir en gjenkjennbar struktur på dagen for barna.

  

 • Frokost (som starter ved åpningstid og varer til ca 8.30) De som har spist før de kommer, eller er ferdige å spise, begynner leken.

 

 • Formiddagen har mye lek og aktiviteter, ute eller inne alt etter årstid.
       

 

 • Noen av disse aktivitetene følger temaarbeid. I temaarbeidet har vi fokus på barnas medvirkning - det er deres prosjekter og vi voksne fungerer som støtte.    
   
                

 

 • Samlingsstund med variert innhold: Vi følger planer og temaarbeid. Samlingsstunden har en varighet på ca 30 min og foregår stort sett på formiddagen.

 

 • Lunsj starter ca 10.30-11.00. Denne består av grovt brød med varierte påleggsorter som barna selv forsyner seg av og smører. En dag i uka har vi varm mat, f.eks fisk med potet og grønnsaker.

 

 • Utelek. Vi er ute fra ca 11.30-14.00 på vinteren. Fra seinvinteren til utpå høsten er vi ute lengre, gjerne hele dagen. Litt avhengig av vær og føre.
   
       
          
   
 • Lettmåltid har vi ca kl 14.00. Menyen varierer. Vi fokuserer på sunne alternativ som f.eks.grønnsaker, frukt og grove knekkebrød med godt pålegg eller fiskekaker på grovbrødskive. Se forøvrig hjertepunktet "Kosthold".

 • Kvilestund eller rolig lek følger lettmåltidet når vi er inne på ettermiddagen.

      

 • Lek: På ettermiddagen leker vi enten ute eller inne alt etter været. Vi spiser gjerne ute eller i Midtigarden, og er ute resten av dagen hvis barna holder seg tørre og varme. 

 

 

 

 

   


«Tilbake