Lillevollen Barnehage

Faste aktiviteter

Utedager
Barna møter i Midtigarden når det er utedager. På utedagene er vi enten på barnehagens uteområde eller på tur. Førskolegruppen er stort sett inne på formiddagen.
Vi går inn på ettermiddagen hvis det blir for kaldt.
(Gjelder primært vår/sommer/tidlighøst)
 
Førskolegruppe
En dag i uka er det førskolegruppe for dem som har siste året i barnehagen. Her blir det tilrettelagte aktiviteter som passer for de eldste i barnehagen.
 

Stordalshallen

Vi er i Stordalshallen hver tirsdag i oktober, november, januar, februar og mars. Dette er noe både vi og barna setter veldig stor pris på. Her leker vi med ball, rokkeringer, klatrer i ribbevegg, lager hindrløype o.l.

 

Turdager
Vi går ofte til områdene i Maskinisten, Breilia og ved Symra. Spesielt om vinteren har vi mange fine turer med aking i Breilia.

Vi er også så heldige at vi får besøke 4-H gården noen ganger i året.

Vi drar også på turer tilknyttet til tema som vi jobber med. Vi har f.eks vært på flymuseet, i Domkirka og på ballettforestilling og konserter i Stormen.

 

 

 

 


«Tilbake