Lillevollen Barnehage

Tilvenning

 Tilvenninga til barnehagetilværelsen kan være litt forskjellig for de forskjellige barna. En av de voksne har hovedansvaret for barnet i tilvenningsperioden. For noen går det helt "smertefritt", mens andre trenger litt lenger tid på å venne seg til å være i barnehagen.

 

Den første dagen kommer barnet sammen med  den ene eller begge foreldrene, og er her to timer sammen med oss. Vi synes dette er lenge nok, da det er mye som er nytt og mange inntrykk som skal fordøyes.

 

Andre dag kommer barnet sammen med en av foreldrene, og er her litt lenger. Hvis barnet ikke er veldig utrygg kan foreldren trekke seg litt tilbake/holde seg litt på avstand mens barnet leker og er sammen med den voksne som har hovedansvaret for tilvenninga og de andre barna.

 

Tredje dagen kan foreldrene etter avtale med den ansatte som har hovedansvaret, kanskje forlate barnehagen ei stund. Kanskje kan vi legge barnet etter mat, og avtale at vi ringer når barnet våkner.

 

Det som er viktig er at vi hele tiden kan nå foreldrene på telefonen. Vi vil at foreldrene skal si tydelig "ha det" når de går. Personalet trøster barnet, det blir som regel noe gråting. Hvis vi ikke får roet ned barnet tar vi kontakt med foreldrene. 

Se ellers artikkel om tilvenning under "Nyttig info"

 


«Tilbake