Lillevollen Barnehage

Samlingsstund

Samlingstunda på Solsikka begynner med en fast sang :"kom nå er og sett deg der". Dette for at barna skal vite at samlingsstunda er begynt.

 

Vi synger mange forskjellige sanger når vi har samlingsstund. Mange av disse sangene er det bevegelser til. Dette for at de minste barna også skal få mulighet til å delta. Vi teller før vi begynner å synge, og vi teller også hvor mange vi er i samlingsstunda.

 

Vi pleier også å lese forskjellige bøker/ eller fortelle fortellinger. Vi jobber med temaarbeid i samlingsstunden. Når vi holder på med fortellinger og dramalek tar vi for oss dette i samlingstunden. Hvis vi har høsten som tema, prater vi om hva som skjer ute i naturen om høsten, ser på bilder og synger høstsanger osv.

Rim og regler hører også med.

 

Vi snakker mye om at vi må dele på leker, og at vi må være snille og gode mot hverandre.Vi ser også på bilder av ulike situasjoner f.eks noen som slåss, en som er glad og sykler på en sykkel o.l. Ungene får være med å snakke om det de ser. Vi har også flotte hånddukker som brukes i slike samtaler.

 

Vi øver på å vente på tur. Barna får enkelte ganger trekke sangkort, og da blir de vant til at alle får trekke etter tur.

Samlingstunda avsluttes med :"når timen er slutt".


«Tilbake