Lillevollen Barnehage

Samlingsstund

Vi tilpasser kontinuerlig samlingsstundene etter barnas utviklingsnivå. Vi har derfor ikke noen faste opplegg, men har en litt vid ramme:
 

Samlingsstund om høsten: Noen ganger deler vi barnegruppen i to, ettåringene i en gruppe, og toåringene for seg. De minste har samling inne på avdelingen, men de største har samling inne på puterommet. Noen ganger er alle samlet. Vi ser an barnegruppa hva som fungerer best.

 

Innhold i samlingsstunden:

Innholdet kan varierer etter hvilke tema vi holder på med.

  • Om høsten er det overordnede tema "bli kjent" og vennskap som går gjennom hele året. Vi synger kjente barnesanger og leser/forteller historier.
  • Når julen nærmer seg har vi "jul" som tema, og da synger vi julesanger og forteller nissehistorier
  • På våren har vi ofte dramalek som er hovedtema. Da forteller vi eventyr som for eksempel; "De tre bukkene bruse" og  "Gullhår"
  • Mot sommeren er det "sommer" som er hovedtema. Da snakker og synger vi om sommeren, bondegård, blomster og innsekt og fjæra.

 

Vi bruker "Sing sang kort", som er sangkort med tekst på den ene siden og bilde av sangen på den andre. Barna bruker å trekke kort etter tur som vi synger.

Vi har også følekort som heter "Form & farge" og "Tall".

 

Vi bruker Flanellograf til å illustrere ulike eventyr som vi forteller.

 

 


«Tilbake