Lillevollen Barnehage

Lek og aktiviteter

Lek
Leken er den viktigste aktiviteten i barnas liv, både i barnehagen og ellers. For oss i Lillevollen er det svært viktig å hegne om leken slik at ungene får tid til å fordype seg i den. Alle aktivitetene vi har i lag med ungene er lekpreget. Men noen unntak er det, f.eks måltidene der vi har fokus på at nå er det ikke leketid, men spisetid.

 
Estetisk aktivitet:
Barna på Gresshoppa blir kjent med ulike typer materiell som; maling, lim, ark, papp, tre, tusj og blyanter ++

Vi har mange ulike aktiviteter, men det er nok maling som er favoritten. Barna blir kjempeglade når maleforklærne blir tatt fram. Vi ønsker at barna skal bli kjent med bruken av maling, og å motivere dem til å uttrykke seg på egen hånd.

Når vi holder på med forming, er vi opptatte av at barna skal lage mest mulig selv, mens vi legger tilrette slik at de får prøvd seg på ulike former.
Vi bruker mye sang og musikk på Gresshoppa. Her bruker vi en del sanger med bevelgelser til, noe som barna liker godt. Bruken av rytmeinstrumenter er også noe som fenger barna. Cd spilleren er daglig i bruk og barna danser og synger med.

Vi har alltid bøker stående fremme slik at ungene selv kan hente dem. Personalet tar også initiativ til lesing i lag med barna.
 

 

 

 

Utelek: lek på uteområdetturer til lekeplassen, Breilia og Stordalen. Vinteraktiviteter i snøen som for eksempel aking, lage snømann, smelte og fryse snø osv. I Bodø er vannlek aktuell nesten hele året. Ingen ting er jo så artig som å leke med vann!

 

 

 

                              


Når storavdelingene er på tur
- har småavdelingene hele barnehagen for seg selv og da bruker vi hele huset til lek og aktiviteter. Ungene synes det er stor stas å være inne på Blåbærtua og leke. Det er spennende å leke med lekene som er inne på storavdelinga.

Denne dagen har vi også uteområdet i barnehagen for oss selv. 

 


«Tilbake