Lillevollen Barnehage

Lavterskeltilbudet i Bodø

 

Fagteamets lavterskeltilbud er et allmennpedagogisk tilbud til barnehager og familiesentre i Bodø kommune.

Målet med lavterskeltilbudet er å hjelpe barnehagene til å hjelpe barn med ulike utfordringer og å utvikle barnehagene/ familiesentrene ved å øke kompetansen til de ansatte. Det er barnehagene som selv beskriver hva/ hvilket område de ønsker veiledning på, og det er der vi legger fokus i forhold til videre arbeid.


Veiledningstilbudet kan omhandle veiledningssamtaler, observasjon, kartlegging, rådgivning, modellære og systemarbeid. Det er barnehagen som holder foreldrene oppdatert i forhold til hvilke tiltak som settes i gang, og barnehagen bruker tiltaksplaner som verktøy.


Når henvendelsen gjelder enkeltbarn, skal det foreligge samtykke fra foresatte før noen fra Fagteamet kan observere barnet og samtale om barnet med personalet i barnehagen.


Tidsbruk er tre besøk/ veiledninger, hvor det skrives en samarbeidskontrakt ved oppstart og en oppfølgingsplan etter hvert besøk. Dette er interne dokument til bruk i samarbeidet mellom barnehagen og Lavterskeltilbudet.


For mer informasjon, ta kontakt med styrer/ daglig leder i deres barnehage.


«Tilbake