Lillevollen Barnehage

Informasjonsbrev 4

 Informasjonsbrev 4

 

 

15.05.20

 

 

Til alle foresatte

 

Nå har vi begynt å komme oss inn i alle de nye rutinene, og fått tak på alle tiltakene vi må gjøre. Det er fremdeles utfordringer gjennom hele dagen for å ivareta smittevernet, men det går lettere nå når vi er blitt mer sikre på hva det er vi skal gjøre.

 

Vi deler fremdeles barnegruppene i kohorter, men nå er det åpnet for noe større fleksibilitet her. Det mener vi er bra. Det gjør at det er lettere å ivareta det enkelte barns behov. To og to kohorter samarbeider, barna er sammen i deler av dagen, men vi deler opp så langt det er mulig.  

 

Det er en del forskjeller på små- og storbarnsavdelingene. Blåbærtua og Marihøna kommer seg mer ut på turer, de fleste barna kler på og av seg selv, går på do, vasker hender og spiser ferdig påsmurt mat uten så mye hjelp. De små trenger tettere fysisk kontakt. De må stelles, hender skal vaskes og de trenger hjelp under måltidene. De skal også legges og tas opp, og da må personalet hjelpe noe på tvers av kohortene.

 

Viktig: Blåbærtueforeldrene som går inn porten på nedsida, må vente utfor porten når det er barn ute. Ikke gå inn på uteområdet! Marihønaforeldrene venter på terrassen under taket. Vi skal ha færrest mulig foreldre inn. Foreldrene på småavdelingene kan gå inn i yttergangen.

 

Vi må fortsette med redusert åpningstid for å greie å ivareta organisering med kohorter. Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig for noen familier, men vi har strukket oss så langt det er mulig med de retningslinjene som foreligger nå. Vi har lengre åpnet enn mange andre barnehager. Vi må ha redusert åpningstid så lenge tiltakene skal fortsette på denne måten. Jeg har fått beskjed fra myndighetene om at det kan komme nye retningslinjer på kort varsel, og at vi må være forberedt på endringer. Men slik det ser ut nå, tror jeg at åpningstid 07.30-15.45 er mest realistisk til over sommeren. Foreldre med arbeid i samfunnskritiske funksjoner, kan få lengre åpningstid ved behov.

 

Styret har besluttet å utvide bemanninga med en til pedagog. Vi har nok folk for å dekke pedagognormen fra før, men med en ekstra, får vi mer fleksibilitet for å dekke opp fravær. I sommer får vi derfor en til barnehagelærer til Lillevollen. Hun heter Anette, og har jobbet mange år i andre barnehager. Vi gleder oss til å få en til på laget som kan bidra med sin kunnskap og erfaring til at vi kan bli enda bedre på det pedagogiske arbeidet.

 

Vi har ganske høyt sykefravær nå. Det er flere som er gradert langtidssykemeldte, men alle er delvis i jobb. Ingen har sykdommer som skyldes forhold på arbeidsplassen eller Covid19. Vi har heldigvis flinke vikarer inne for personalet som er syke eller har ferie. Vi har noen fra Personalhuset, og noen er ansatt på timebasis hos oss. Det ser ut som at sommerferieavviklinga skal gå greit. Vi får håpe ingen blir smitta eller må i karantene, for da kan det bli litt vanskelig.

 

Uteområdet skal bli gruset snart. Det gjenstår noe arbeid etter utbygginga. En del av sykkelveiene ble ødelagte da de var inne med maskiner her. Det viste seg at de er ganske råtne, så vi bør få laget nye. Jeg forstår det slik at vi kan bruke de underlagene som ligger der, at det bare trenges nye planker oppå. Så hvis noen foreldre har lyst å svinge seg med sag og skrumaskin, er det bare å si fra!

 

Vi kommer ikke til å ha den tradisjonelle sommerfesten i år. Vi skal ha ei markering for førskolegruppa, men har ikke bestemt hvordan vi skal gjøre det enda. Det er mulig vi spør dere om dugnadshjelp til å få ordnet litt på uteområdet. Vi må bare vente på at snøen gir seg sånn at vi får sett hva som trenges å gjøres.

 

Da ønsker jeg dere alle en riktig fin 17.mai!

 

 

Hilsen Beret


«Tilbake