Lillevollen Barnehage

IKT i barnehagen

I følge "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver" bør barna i barnehagen
"få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap."

Det ligger altså klare føringer for at personalet skal legge til rette for dette. I Lillevollen har vi flere ulike digitale verktøy:
  • mobiltelefoner
  • Nettbrett
  • bærbare datamaskiner
  • skrivere som også kopierer og scanner
  • fotoapparat
  • prosjektor
  • CDspillere

Image


På Greshoppa har de jobbet med historien om den lille kyllingen av Alf Prøysen. Vi har fotalt historien, sunget og lekt. Her ser de en tegnefilm basert på sangen. Prosjektet gikk over flere måneder, og avsluttet med at ungene laget et flott fellesbilde:

Image


Førskolelærerne planlegger aktiviteter og lek ut fra barnas interesser og ut fra kravene i Rammeplanen. De planlegger da inn bruk av de digitale hjelpemidlene.

Vi ser for eksempel en videosnutt som kan inspirere til lek, leser om hva løva liker å spise eller finner ut forskjellen på en fiolin og en kontrabass.

Vi vet at det er uenighet både blant foreldre, assistenter og pedagoger om de digitale verktøyenes plass i barnehagen. Vi forholder oss til det som står i Rammeplanen, og tenker at hvis personalet har en bevisst og kritisk holdning til dette, er de nettopp en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap.


«Tilbake