Lillevollen Barnehage

IKT i barnehagen

Det er et krav at barnehagen skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring gjennom bruk av digitale verktøy. Vi skal støtte opp om barnas læreprosesser og skape et allsidig læringsmiljø for alle barn (Rammeplanen).

I Lillevollen har vi flere ulike digitale verktøy:
  • mobiltelefoner
  • nettbrett
  • bærbare datamaskiner
  • skrivere som også kopierer og scanner
  • fotoapparat
  • prosjektor
  • CDspillere

Pedagogene planlegger aktiviteter og lek ut fra barnas interesser og ut fra kravene i Rammeplanen. De planlegger da inn bruk av de digitale hjelpemidlene. Vi ser for eksempel en filmsnutt som kan inspirere til lek, leser om hva løva liker å spise eller finner ut forskjellen på en fiolin og en kontrabass. Vi kan også spille spill som utfordrer både tanken og samarbeidsevnene.

I Lillevollen mener vi at leken er det viktigste i barnas hverdag. Vi har mindre fokus på læring. Samtidig er vi trygge på at barn som er i god og meningsfull lek, også lærer. Personalet er bevisste på at bruken av de digitale verktøyene ikke skal være tidsfordriv, den skal ha en pedagogisk intensjon selv om bruken er mer lekbasert. Målet kan jo også rett og slett bare være at dette skal være artig!
 
Image


Her er et eksempel fra Gresshoppa (ikke i år)
Vi har jobbet med historien om den lille kyllingen av Alf Prøysen. Vi har fotalt historien, sunget og lekt. Her ser ungene en tegnefilm basert på sangen. Prosjektet gikk over flere måneder, og avsluttet med at ungene og personalet laget et stort fellesbilde i lag:

Image
 

Selv om vi bruker forskjellige digitale verktøy, er den gammeldagse boka mest i bruk:
Image

 


«Tilbake