Lillevollen Barnehage

Hvorfor er vi ute når det er glatt?

Hele uteområdet blir sjekket hver morgen ved åpningstid. Det blir da tatt ei vurdering på om vi bør tilkalle hjelp for å strø eller om vi kan strø litt selv på utsatte partier. I tillegg følger vi med utover dagen fordi været gjerne skifter. Det blåser mye i Bodø, så vi opplever at sanda lett fyker bort. Den blir også kostet bort når ungene er ute og leker. 

Parkeringsplassen kan være litt ekkel pga helning mot gjerdet. Det står en sandboks utenfor gjerdet som man kan hente sand i hvis man trenger. 

Lillevollen barnehage

Det er heldigvis sjelden barn skader seg ved fall på isen. Men det kan skje, og personalet må kontinuerlig vurdere om vi må strø mere, stenge av områder eller gå inn. 
Barns sikkerhet må hele tiden vurderes opp mot deres mulighet til lek, utvikling og læring. Barnehageloven poengterer at barna "skal lære å ta vare på seg selv" og at de "skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter" (§1).
Å ha kunnskap om glatt føre, og ferdigheter i å beherske dette er helt nødvendig for at barn i Norge skal kunne ta vare på seg selv. Barn må lære å holde balansen på ulike underlag. Den beste tiden å lære dette på, er i førskolealderen mens hjernen er i rivende utvikling. Små barn automatiserer bevegelser fort, bare se hvor greit de mestrer å gå på ski i forhold til en voksen som skal prøve å lære seg det. Isete underlag gir erfaringer som er nyttige, samtidig som det kan oppleves som litt farlig. Det kan sammenlignes med å klatre i trær - artig, men litt skummelt.

I barnehagen bruker ikke barna isbrodder. Det er både fordi de skal lære seg å ferdes på isen uten, men også fordi broddene kan gi stygge skader hvis barn blir sparket av barn med brodder. Det er f.eks snart at en fot kommer i ansiktet på andre mens man aker.
Barn faller "kort" siden de ikke er så høye, og de har myke beinstrukturer, så fall på isen skaper sjelden brudd. Det kan være værre for oss voksne, vi faller mye lengre og tyngre. Da kan jo kanskje isbrodder være en idé?

Image
Og så er det jo artig å smake på isen, da..

«Tilbake