Lillevollen Barnehage

Foreldreutvalget for barnehager


PlakaterfraFUB.pdf


FUB har laget informasjon om hva foreldrene kan forvente av barnehagen
Den ligger her som en pdf-fil.

Du kan lese mer om FUB her www.fubhg.no/«Tilbake