Lillevollen Barnehage

Foreldremøte

Småavdelingene kl 18.00 - 19.00
Foreldreråd (alle foreldrene) kl 19.00 - 19.20
Storavdelingene holder felles foreldremøte i år: 19.20 til ca 20.15 


«Tilbake